Vědomí souvislostí v Pardubicích

VztahyMísta
3. 4. 2021

Jsme autory zastřešení všech nástupišť hlavního nádraží v Pardubicích.

Jedno z pěti největších nádraží v republice se dočkalo rozsáhlé rekonstrukce. Ta se dotkne i výpravní budovy, která je národní kulturní památkou a jednou z nejvýznamnějších poválečných funkcionalistických staveb u nás.

Nám byl svěřen úkol vyřešit zastřešení nástupišť, z nichž čtyři jsou původní a o páté bude stávající nádraží rozšířeno. Na kvalitu rekonstrukce dohlíží syn jednoho ze tří autorů původního nádraží, významný architekt Miroslav Řepa. Spolu s památkáři klade velký důraz na to, aby se ke stavbě přistupovalo s úctou a aby byla co nejvíc zachována její původní podoba.Každý náš projekt vnímáme v souvislostech a v Pardubicích to platí dvojnásob. Vědomí historických proměn pardubického nádraží a dobového kontextu dalších staveb dopravní infrastruktury, návaznost na nové autobusové nádraží, povědomí o významu barev v kontextu místa, to všechno jsou základy, z nichž teprve vychází tvarové a výtvarné řešení nového zastřešení. Díky tomu jsme rychle našli společnou řeč se zhotoviteli i garanty stavby a výsledkem je zastřešení, které zachovává původní HEB profil nosných sloupů, ale očišťuje tvar od trapézového plechu a přiznaných svodů a kabeláží. Ty teď budou kompletně integrovány a zakryty v částečném podhledu. Subtilnost a základní linie tvaru jsou dědictvím původních konstrukcí. Nové technologie umožňující tvarovou čistotu pak zaručí, že pohled na vizuální dominantu výpravní budovy nebude narušován tvarově komplikovanými střechami.   

Na prvním nástupišti, které přiléhá k výpravní budově, se nově objeví prosklený pás, díky kterému bude prostor tohoto nástupiště výrazně prosvětlen.

Pardubické nádraží je připomínkou dob, kdy se stavby dopravní infrastruktury řešily jako architektonické objekty a nejen jako technické budovy. My už třicet let usilujeme o to, aby se těmto stavbám opět dostalo zasloužené pozornosti. Jsou tady pro nás všechny a mají potenciál nám zpříjemnit – anebo znepříjemnit – život.